Inschrijven

Inschrijven

Er is geen leeftijdsgrens voor het inschrijven van uw kind.
U kunt uw kind inschrijven via een formulier deze kunt u ophalen op de speelzaal.

U betaald voor de inschrijving € 12,50. Zodra u betaald heeft staat uw kind officieel ingeschreven.

Mocht u besluiten na inschrijving uw kind niet naar de speelzaal te brengen, wilt u dit doorgeven zodat wij een ander kindje kunnen plaatsen.

Plaatsing

Peuters kunnen vanaf 2 jaar geplaatst worden. Kinderen worden
opgeroepen op volgorde van inschrijfdatum. Zodra er een plek vrij komt op de speelzaal krijgt u een kaartje toegestuurd. Als er een plaats vrij is op een andere dag dan dat u heeft ingevuld, overleggen wij met u over plaatsing op de speelzaal.

Is uw kind geplaatst en mocht u besluiten uw kind nog een dag te laten komen, dan is het verstandig om dit tijdig aan te geven. Als er sprake is van een wachtlijst worden kinderen mogelijk op een latere leeftijd dan twee jaar geplaatst.

Opzegtermijn

De eerste maand is een wederzijdse proeftijd.
Als uw kind moeilijk kan wennen is het soms beter om het speelzaalbezoek nog even uit te stellen. In dat geval worden alleen de dagdelen in rekening gebracht waarop uw kind de speelzaal heeft bezocht. In alle overige situaties geldt een opzegtermijn van 1 maand. Zonder opzegging gaan wij er van uit dat uw kind tot de leeftijd van 4 jaar de speelzaal bezoekt.

In overleg met de leidsters is het mogelijk dat uw kind na de vierde verjaardag nog op de speelzaal blijft.

Tarieven

1) Ouderbijdrage met kinderopvangtoeslag

Indien u en uw partner beiden werkende ouders zijn, of wanneer u een werkende alleenstaande ouder bent, heeft u recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw gezamenlijk toetsingsinkomen.
U dient via de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen. Het tarief vanaf 1 januari 2023 is 8,91 per uur.

2) Ouderbijdrage zonder kinderopvangtoeslag

Indien één van de ouders/partners niet werkzaam is of beide niet werkzaam zijn, betaalt u € 4,22 per uur vanaf 1 januari 2023.
Voor meer informatie en vragen kunt u ons telefonisch
06-22106997 of via het contactformulier ons bereiken of via whatsup Op werkdagen ma-vr van 8.15 – 13.00  uur.

Peuter aanmelden

Oudercommissie

De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ouders/verzorgers van peuters die de Blokkendoos bezoeken.

Wat is het doel van de oudercommissie?

De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen.
Invloed uit te oefenen op het beleid van de speelzaal.
De communicatie te bevorderen tussen ouders en de leidsters onderling.