Peuters kunnen vanaf 2 jaar geplaatst worden. Kinderen worden

opgeroepen op volgorde van inschrijfdatum.
Zodra er een plek vrij komt op de speelzaal krijgt u een kaartje
toegestuurd. Als er een plaats vrij is op een andere dag dan dat u
heeft ingevuld, overleggen wij met u over plaatsing op de speelzaal.

Is uw kind geplaatst en mocht u besluiten uw kind nog een dag te laten komen,
dan is het verstandig om dit tijdig aan te geven.
Als er sprake is van een wachtlijst worden kinderen mogelijk op een latere
leeftijd dan twee jaar geplaatst.

Opzegtermijn

De eerste maand is een wederzijdse proeftijd. Als uw kind moeilijk kan
wennen is het soms beter om het speelzaalbezoek nog even uit te stellen.
In dat geval worden alleen de dagdelen in rekening gebracht waarop uw kind
de speelzaal heeft bezocht. In alle overige situaties geldt een opzegtermijn
van 1 maand. Zonder opzegging gaan wij er van uit dat uw kind tot de leeftijd
van 4 jaar de speelzaal bezoekt.

In overleg met de leidsters is het mogelijk dat uw kind na de vierde verjaardag
nog op de speelzaal blijft.