Op de peuterspeelzaal is een pedagogisch beleidsplan aanwezig welke ter inzage ligt voor alle ouders/verzorgers.

Hierin staat beschreven op welke manier de peuterspeelzaal werkt, welke visie de peuterspeelzaal heeft en hoe die visie in praktijk wordt gebracht.