De oudercommissie bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 ouders/verzorgers van peuters die de Blokkendoos bezoeken.

 

 

Wat is het doel van de oudercommissie?

 

De belangen van kinderen en ouders zo goed mogelijk te behartigen.

Invloed uit te oefenen op het beleid van de speelzaal.

De communicatie te bevorderen tussen ouders en de leidsters onderling.